INFORMACJE OGÓLNE

Palniki zrzutkowe PB10 i PB20 są przeznaczone do spalania granulatu drzewnego (peletu) po zamontowaniu na kotle.

Palnik PB10 wyposażony został w termostatyczny sterownik oraz unikalny system elektronicznego zapłonu. System sterowania palnikiem automatycznie inicjuje zapłon lub wygasza płomień w zależności od ustawień termostatu na kotle grzewczym, co umożliwia komfortowe korzystanie z instalacji c.o. przez cały rok.

Palnik PB10 został fabrycznie ustawiony na spalanie wysokiej jakości pelletu o średnicy 8 mm. W przypadku podajnika nachylonego pod kątem 45° moc urządzenia wynosi ok. 12 kW, przy tych samych ustawieniach i użyciu peletu o średnicy 6 mm moc urządzenia wynosi ok. 9 kW.

Palnik PB10 jest łatwy do utrzymania w czystości. Ograniczenie do minimum ruchomych elementów konstrukcyjnych palnika, zapewnia cichą pracę urządzenia. Zaawansowana technologia oraz najwyższej jakości materiały użyte do produkcji PB 10 minimalizują ilość popiołu i ciepła wytwarzanego przez palnik.

Urządzenie PB20 przeznaczone jest do ogrzewania domków jednorodzinnych i niewielkich budynków mieszkalnych. Palnik PB20 montuje się w kotłach centralnego ogrzewania.

PB20 wyposażony został w termostatyczny sterownik oraz system elektronicznego zapłonu. Elektroniczny system sterowania palnikiem automatycznie inicjuje zapłon lub wygasza płomień w zależności od ustawień termostatu na kotle grzewczym, co umożliwia komfortowe korzystanie z instalacji c.o. przez cały rok.

Palnik został fabrycznie ustawiony na spalanie wysokiej jakości peletu o średnicy 8 mm, w przypadku podajnika nachylonego pod kątem 45° moc urządzenia wynosi ok. 12 kW, przy tych samych ustawieniach i użyciu peletu o średnicy 6 mm moc urządzenia wynosi ok. 9 kW.

Palnik PB20 wymaga konserwacji w minimalnym zakresie. Głównie sprowadza się ona do kontrolowania jakości i wielkości stosowanego peletu. Palnik ten został wyposażony w mechanizm czyszczenia obsługiwany przez siłownik, posiada specjalną konstrukcję ruchomego rusztu, która zapewnia jego mechaniczne czyszczenie. Pozostałością spalania granulatu drzewnego jest popiół w ilości 0,5%-1,5%. O tym jak często należy czyścić palnik manualnie, decyduje stopień jego zanieczyszczenia, rodzaj stosowanego paliwa i wielkość zużycia.